Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Bi?t th? c?nh Midtown - Sakura - Nh?t B?n ???ng 19, DT 333m2 nh m?i 100%. Ch? bn

  • Gi : 28.5
  • Kho?ng gi : 20 tỷ - 30 tỷ
  • Di?n tch : 333 m2
  • Kho?ng di?n tch : 300 - 500m2
  • H??ng : Vui lòng gọi
  • Phng ng? : 4
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 4
  • Khu : Mỹ Văn
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 2196 lần
Mô tả chi tiết

Ti c?n bn c?n bi?t th? Ph M? H?ng, v mua ?? cho con ti ? nn ch?n v? tr kh ??p. N?m ngay m?t ti?n ???ng s? 19 r?ng 20m, c?nh khu ph?c h?p Sakura (khu Midtown Ph M? H?ng), cng vin Hoa Anh ?o ven sng do Nh?t B?n l?n ??u tin ??u t? ? Vi?t Nam. Cch cng vin sinh thi, th?y c?nh l?n nh?t PMH hi?n nay ch? vi b??c chn.

Di?n tch 18m x 16m, xy 1 tr?t, 2 l?u v 1 t?ng p mi, t?ng di?n tch s? d?ng 333m2, ki?n trc bn c? ?i?n, nh m?i 100% do cng ty Ph M? H?ng xy d?ng v bn giao tr?c ti?p. ? c s? h?ng, s? h?u v?nh vi?n.

S?ng t?i khi bi?t th? ny ti ??m b?o r?ng anh ch? v gia ?nh mnh ch?c ch?n s? h??ng th? ???c m?t cu?c s?ng ??nh cao v?i ??y ?? ti?n ch cao c?p b?c nh?t Vi?t Nam c?ng nh? PMH, bn c?nh ? s?c kh?e gia ?nh ???c duy tr c?c k? t?t b?i mi tr??ng h?t s?c trong lnh v?i h? th?ng cng vin cy xanh c?c r?ng xung quanh.

- -------------LH Mr Thi 0902 994 689--------.

Ch?a h?t, v?n ?? quan tr?ng hng ??u l an ninh. Vng, ?y l ?i?u m anh ch? nn l?u tm nh?t khi ?i mua nh ? b?t k? khu v?c no, v ? th? ph m? h?ng ? ??m b?o tuy?t ??i v? an ninh bao n?m nay v?i h? th?ng b?o v?, camera an ninh ph? kh?p ? th? PMH su?t 24/24 nh anh ch?.

??c bi?t, xung quanh khu bi?t th? trong vng bn knh 1km l cc tr??ng h?c qu?c t? Canada, Hn Qu?c, ?i Loan, B?nh vi?n qu?c t? vi?t php, trung tm th??ng m?i crescent mall, vivo city, coop mart... ?p ?ng m?i nhu c?u cu?c s?ng cho gia ?nh anh ch?.

Ch? c?n 28.5 t? thi, ngi bi?t th? l t??ng ny s? thu?c s? h?u c?a anh ch?. M?i th? t?c sang tn ti s? h? tr? hon ton, giao nh cho anh ch? ngay sau khi cng ch?ng mua bn xong.

Hy g?i cho ti theo s? ny 0902 994 689. ??ng ng?i g?i nh, cam k?t cung c?p thng tin trung th?c 100%. C? g?i nh, ti s? cung c?p m?i thng tin hon ton mi?n ph.

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Bn bi?t th?