Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

C?n h? Riviera Point ven sng ??p lung linh

  • Gi : 4.7 tỷ
  • Kho?ng gi : 4 tỷ - 6 tỷ
  • Di?n tch : 148 m2
  • Kho?ng di?n tch : 100 - 150m2
  • H??ng : Vui lòng gọi
  • Phng ng? : 3
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 3
  • Khu : ...
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 2503 lần
Mô tả chi tiết

C?n h? Riviera Point t?a l?c t?i ???ng Ph Thu?n, P.Tn Ph, Qu?n 7 bn dng sng C?m C?m th? m?ng. D? n do cng ty Keppel Land c?a Singapore ??u t?, g?m 12 Block cao 40 t?ng. Hi?n ? hon thi?n xong 3 block T3, T4, T5 v?i 549 c?n h?.

T?ng tr?t khu c?n h? Riviera Point ???c thi?t k? ?? cc ti?n ch nh?m ph?c v? nhu c?u s?ng cao c?p v hon h?o cho c? dn s?ng n?i ?y. Ch? ??u t? ? t?n d?ng l?i th? c?a th? ??t ? t?o nn nh?ng ti?n ch th?t hon h?o nh?m gip cc c? dn c th? t?n h??ng nh?ng ti?n ch trong khng gian xanh v thong mt.

T?ng 5 c?ng ???c b? tr khng gian th? gin, gi?i tr, th? d?c th? thao ph?c v? c? dn Riviera Point.

??c bi?t, trn m?i to nh Riviera Point l khu v??n c?nh quan trn khng "Sky Garden" ??c ?o v ring bi?t chnh l ?i?m nh?n c?a khu c?n h? Riviera Point v?i nh?ng ti?n ch dnh ring cho c? dn Riviera Point:

- V??n trn khng
- Khu trang tr ?iu kh?c
- ?i phun n??c
- Khu ng?m c?nh
- C?u trn khng

Thi?t k? ??c ?o v hi?n ??i

Khu ph?c h?p c?n h? Riviera Point ???c thi?t k? ??c ?o v?i c?u b? hnh k?t n?i ton khu trn cao t?i t?ng 5 di 400m.
M?t t?ng c?n h? Riviera Point ???c thi?t k? 5 c?n h?, cng v?i 3 thang my/block, 2 thang thot hi?m, cng m?t s? khu v?c k? thu?t.

Cc lo?i c?n h?

- Lo?i 2 phng ng?: 90.5 m2, 91.7 m2, 99.4 m2, 105.2 m2
- Lo?i 3 phng ng?: 120.9 m2, 148.8 m2
- Lo?i 4 phng ng?: 185.6 m2

Cc c?n h? c 2 view chnh l Ph M? H?ng (sng C? C?m) v Sng Si Gn.

C?n h? ? hon thi?n, giao ngay cho khch hng ?n T?t t?i ngi nh m?i Riviera Point. Gi 32 tri?u/m2, m?t m?c gi h?p l cho c?n h? cao c?p tiu chu?n Singapore ngay Ph M? H?ng. L?ch thanh ton linh ho?t, ko di 4.5 n?m khng li su?t

+ ??t c?c 100 tri?u

+ 7 ngy sau: thanh ton 30% k h?p ??ng v nh?n nh.

+ 31/8/2015 thanh ton 10%.

30/11/2015 - 30/9/2019 m?i thng thanh ton 1.2%.

+ 31/10/2019 thanh ton 28%

+ Thanh ton 2% khi nh?n s? h?ng

Xem thm chi ti?t t?i ?y: C?n h? Riviera Point

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Bn c?n h?