Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Bn bi?t th? M? V?n 2 Ph M? H?ng - bi?t th? ??n l?p 333m2 ???ng r?ng 20m

  • Gi : 26 tỷ
  • Kho?ng gi : 20 tỷ - 30 tỷ
  • Di?n tch : 333m2
  • Kho?ng di?n tch : 300 - 500m2
  • H??ng : Vui lòng gọi
  • Phng ng? : 4
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 4
  • Khu : Mỹ Văn
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 1746 lần
Mô tả chi tiết
M?t khng gian s?ng l t??ng khng ch? l n?i che m?a trnh n?ng, m cn l n?i cho ch? nhn hi?u v c?m nh?n ???c nh?ng gi tr? c?t li c?a cu?c s?ng, n?i cho ta l?ng ??ng tm h?n, th?ng hoa c?m xc.
Xin trn tr?ng gi?i thi?u khng gian s?ng nh? nh?ng g b?n mong ??i, nay ? c t?i khu bi?t th? M? V?n 2 - N?i th?ng hoa gi tr? cu?c s?ng.

Bi?t th? M? V?n 2 t?a l?c t?i Khu Nam Vin, n?i c m?t ?? xanh cao nh?t Ph M? H?ng, g?n bn cng vin r?ng t? 1 - 2ha, c nhi?u tr??ng h?c ch?t l??ng cao v cch Khu The Crescent (H? Bn Nguy?t), Khu Th??ng m?i Ti chnh Qu?c t? s?m u?t ch? trong bn knh 1 - 2km. V? tr sinh thi ngay gi?a lng ? th? Ph M? H?ng mang ??n cho c? dn M? V?n 2 nh?ng tr?i nghi?m gi tr? khc bi?t c?a cu?c s?ng n?i ?y.

Bn bi?t th? M? V?n 2 Ph M? H?ng - bi?t th? ??n l?p 333m2, m?y xy 100%, thi?t k? hi?n ??i, g?m 4 phng ng?, 4 WC, sn v??n, gara, ???ng r?ng 20m, cch cng vin 2 hecta ch? 100m.

Gi bn ch? 26 t?. Lin h? 0902 994 689 Thi - Ph M? H?ng

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Bn bi?t th?