Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Hot hot nh ph? kinh doanh Ph M? H?ng nhi?u c?n gi c?c k? t?t, sinh l?i cao

  • Gi : 15 tỷ
  • Kho?ng gi : 10 tỷ - 15 tỷ
  • Di?n tch : 111 m2
  • H??ng : Vui lòng gọi
  • Phng ng? : 5
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 6
  • Khu : Hưng Phước
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 2835 lần
Mô tả chi tiết
Bn nh ph? kinh doanh H?ng Gia H?ng Ph??c - khu th??ng m?i gi?i tr s?m u?t nh?t Ph M? H?ng, thu?n ti?n kinh doanh. B?t ??ng s?n Ph M? H?ng c GI TR? LUN T?NG, L?A CH?N S? 1 ?? B?O TON V?N ??NG TH?I SINH L?I HNG THNG CAO V?I M?C CHO THU R?T CAO.

Gi?i thi?u qu anh/ch? nh?ng c?n nh ph? kinh doanh H?ng Gia H?ng Ph??c - Ph M? H?ng ?ng ??u t? nh?t hi?n nay:

** Nh ph? H?ng Ph??c 2, xy 1 tr?t 3 l?u, ?ang cho thu gi 2600$/thng. Gi 15 t?.

** Nh ph? H?ng Ph??c 3, m?t ti?n ???ng 20m, ?ang cho thu 2000$/thng. Gi 16 t?.

*** HOT HOT HOT Nh ph? H?ng Ph??c 4, ?ang cho thu gi 1800$/thng. Gi 14.8 t?. HOT HOT *****

***** Nh ph? H?ng Gia 5 *****, m?t ti?n ???ng l?n, c h?m, thang my, nh m?i xy, g?n khu c?n h? cao c?p Sky Garden, ?ang cho thu 2500$/thng. Gi bn 17.5 t?

** Nh ph? H?ng Gia 1, nh m?i xy, n?i th?t cao c?p, cho thu gi 1800$/thng. Gi bn 15.3 t?. L?A CH?N S? 1 ?? ??U T?


Bn ??t H?ng Gia H?ng Ph??c nhi?u l v? tr ??p gi t?t nh?t hi?n nay:

 ** M?t ti?n Cao Tri?u Pht r?ng 24m - ???ng ??p nh?t khu H?ng Gia H?ng Ph??c, g?n Bi B?ng ?on. Gi 16.5 t?.

 ** M?t ti?n ???ng s? 6 - ???ng r?ng 20m. Gi 17 t?

 ** M?t ti?n ???ng L V?n Thm - ???ng 20m, g?n cng vin, g?n Sky Garden. Gi 16 t?. GI T?T NH?T HI?N NAY.

 ** M?t ti?n Phan Khim ch - ???ng 20m. Gi 16 t?

 ** M?t ti?n H?ng gia 1 gi 12.9 t?, H?ng Gia 2 gi 13.1 t?

Hy nhanh tay n?m l?y c? h?i ??u t? c?c k? t?t v g?i ngay 0902 994 689 g?p anh Thi ?? ???c t? v?n t?n tnh v trung th?c.

Ph M? H?ng - ??ng c?p l mi mi

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Bn nh ph?