Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

??t bi?t th? gc cng vin, 2 m?t ti?n ???ng l?n, v? tr ??c tn Ph M? H?ng

  • Gi : 18.3 tỷ
  • Kho?ng gi : 15 tỷ - 20 tỷ
  • Di?n tch : 216 m2
  • Kho?ng di?n tch : 200 - 300m2
  • H??ng : Vui lòng gọi
  • Phng ng? : 4
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 5
  • Khu : Nam Đô
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 1234 lần
Mô tả chi tiết

Gi?i thi?u qu khch l ??t bi?t th? ??p nh?t Ph M? H?ng, v? tr c 1 khng 2: bn hng l cng vin, ???ng m?t ti?n tr??c r?ng 20m, ???ng m?t sau r?ng 12m, cch cng vin 2 hecta r?ng nh?t ? th? Ph M? H?ng ch? 50m, mi tr??ng trong lnh, g?n g?i v?i thin nhin, xanh mt quanh n?m.

Nam ? l khu bi?t th? ??ng c?p b?c nh?t khu ? th? Ph M? H?ng, li?n k? cc khu bi?t th? cao c?p M? Gia, Nam Vin, M? V?n, M? Ph, khu bi?t th? lu ?i Chateau n?i ti?ng khng km ? Ph M? M?ng. Ti?n ch cao c?p xung quanh ??y ?? nh? ??i siu th? Crescent Mall, trung tm th??ng m?i SC Vivo City, siu th? ti?n ch 24h Circle K, b?nh vi?n qu?c t? Vi?t Php, tr??ng h?c qu?c t? Canada, ?i Loan, Hn Qu?c, SSIS, sn t?p GOLF, sn tennis...

Di?n tch l ??t: ngang 12m, di 18m (216 m2) ???c xy h?m, tr?t, 2 l?u v t?ng p mi.

Gi bn ch? 18.3 t?, m?t m?c gi c?c k? h?p d?n.

Hy nhanh tay g?i ngay Thi - Ph M? H?ng 0902 994 689 ?? xem v s? h?u l ??t tuy?t ??p ny ?? xy d?ng cho gia ?nh anh ch? m?t ngi bi?t th? ??p lung linh, gi?a lng ? th? Ph M? H?ng ph?n hoa - khu ? th? ki?u m?u c?a Vi?t Nam.

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Bn bi?t th?