Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Cho thu nh ph? H?ng Ph??c Ph M? H?ng ti?n kinh doanh

  • Gi : 1,900 USD
  • Kho?ng gi : 1.000 - 2.000 USD/tháng
  • Di?n tch : 6x18.5
  • H??ng :
  • Phng ng? : 5
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 5
  • Khu : Hưng Phước
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 1695 lần
Mô tả chi tiết

C?n cho thu nh ph? H?ng Ph??c - Ph M? H?ng, ???ng l?n, khu trung tm th??ng m?i gi?i tr, kinh doanh s?m u?t nh?t Ph M? H?ng, r?t thch h?p ?? m? v?n phng ho?c kinh doanh m?i m?t hng, di?n tch 6x18,5m, nh xy d?ng 1 tr?t, 3 l?u, cho thu gi t?t. ?? bi?t thm chi ti?t v xem nh, vui lng lin h?: 0902 994 689 - g?p Anh Thi

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Cho thu nh ph?