Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Cho thu bi?t th? Ph M? H?ng nhi?u c?n ??p, ??y ?? n?i th?t 1,000-3,000 USD/thng

  • Gi : 1,400$/tháng
  • Kho?ng gi : 1.000 - 2.000 USD/tháng
  • Di?n tch : 220 m2
  • Kho?ng di?n tch : 200 - 300m2
  • H??ng : Vui lòng gọi
  • Phng ng? : 4
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 4
  • Khu : Nam Thiên
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 2729 lần
Mô tả chi tiết

Cho thu bi?t th? Ph M? H?ng qu?n 7, nhi?u c?n ??p, ??y ?? n?i th?t, di?n tch t? 220m2 ??n 600m2, khu C?nh ??i, khu Nam

1. Bi?t th? H?ng thi 1 ??y ?? n?i th?t 4pn, 4wc,.1200usd 
2. Bi?t th? H?ng thi 2 ??y ?? n?i th?t 4pn, 4wc,.2200usd
3. Bi?t th? M? Giang 1- 2 ??y ?? n?i th?t ??p 3pn, 4wc,.1400-1700$
4. Bi?t th? M? thi 1-2 ??y ?? n?i th?t ??p 3pn, 4wc,.1200usd
5. Bi?t th? M? thi 1 n?i th?t c? b?n 4pn, 4wc,.1100usd
6. BT Nam ? ??y ?? n?i th?t ??p 4pn, 4wc,.1700usd
7. BT Lam Thin L?c ??a ??y ?? n?i th?t 3pn, 3wc,.1100usd
8. BT M? Kim 1 ??y ?? n?i th?t 5pn, 5wc,.1600usd
9. BT ??n l?p Nam Thin 1 ??y n?i th?t 5pn, 5wc,.3000usd
10. BT ??n l?p Nam Thin 2 ??y ?? n?i th?t 5pn, 5wc,.2800usd
11. BT ??n l?p Nam Thng 1,2 ??y ?? n?i th?t 4pn, 4wc,.1700$-2600$
12. BT M? Ph 1-2 ??y ?? n?i th?t ??p 4pn, 4wc,.1800$ -3000$
13. BT Ph M? - VPH ??y ?? n?i th?t ??p 6pn, 6wc,.1500us

Cam k?t lun c nhi?u c?n bi?t th? ??p cho qu khch l?a ch?n.

Lin h? ngay 0902 994 689 - Thi - Chuyn bn v cho thu bi?t th? Ph M? H?ng

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Cho thu bi?t th?