Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Bn ??t H?ng Gia H?ng Ph??c 2 l c?p 12m x 18.5m gi r? h?n th? tr??ng 30%

  • Gi : 18 tỷ
  • Kho?ng gi : Trên 15 tỷ
  • Di?n tch : 12x18.5
  • H??ng :
  • Phng ng? : 1
  • Phng khch : 1
  • Toilet : 1
  • Khu : Hưng Gia
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 1440 lần
Mô tả chi tiết

Ch? nh k?t ti?n bn g?p 2 l ??t nh ph? khu H?ng Gia H?ng Ph??c - khu th??ng m?i gi?i tr Ph M? H?ng, khu v?c kinh doanh s?m u?t nh?t Ph M? H?ng, g?n khu c?n h? Sky Garden, m?t ti?n ???ng l?n.

2 l ??t li?n nhau, di?n tch m?i l l 6m x 18.5m. Do c?n huy ??ng v?n kinh doanh r?t g?p nn bn v?i gi c?c r? ch? 33 t?, trong khi gi th? tr??ng l 35 - 38 t?.

Qu khch c th? lin h? Thi Ph M? H?ng 0902 994 689 ?? ???c cung c?p thng tin chi ti?t v chnh xc. C? h?i ??u t? siu l?i nhu?n ?ang ch? anh ch?.

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Bn nh ph?