Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Bn ??t bi?t th? Nam Thng Ph M? H?ng m?t ti?n ???ng l?n gi r?

  • Gi : 11.7 tỷ
  • Kho?ng gi : 10 tỷ - 12 tỷ
  • Di?n tch : 11x18
  • Kho?ng di?n tch : 200 - 300m2
  • H??ng : Vui lòng gọi
  • Phng ng? : ...
  • Phng khch : ...
  • Toilet : ...
  • Khu : Nam Thông
Hotline

Hotline

 icon-cell0902 994 689

icon-email thaiphumyhung@gmail.com

Rate this item
(0 votes)
Đã xem 3782 lần
Mô tả chi tiết

Bn ??t bi?t th? Nam Thng - Ph M? H?ng, di?n tch 8m x 18m, h??ng ?ng Nam, view ??p. Gi bn 8 t? 350 tri?u.

Bn ??t Nam Thng, di?n tch 6 x 18, ???ng 20m. K?t ti?n bn g?p v?i gi ch? 6.7 t?.

Bn ??t bi?t th? Nam Thng di?n tch 11 x 18, n?m trong khu bi?t th? ??p nh?t khu Nam Thng Ph M? H?ng. Gi bn ch? 11 t? 750 tri?u.

Bn ??t bi?t th? Nam Thng, v? tr ??p, di?n tch 14 x 18, ph h?p xy bi?t th? ??n l?p. Gi 13 t?.

Nam Thng thu?c khu Nam Vin - Ph M? H?ng, ?y l khu v?c ???c quy ho?ch ?? ng??i mua t? thi?t k? v xy d?ng. R?t ph h?p v?i nh?ng ai mong mu?n c m?t ngi nh ??p, ??c ?o v mang nt ??c tr?ng ring. ?y l khu bi?t th? ngh? d??ng v?i cng vin r?ng thong mt v yn t?nh, phong cch s?ng HOME RESORT.

Chuyn bn ??t Ph M? H?ng khu Nam Vin, C?nh ??i, H?ng Gia H?ng Ph??c.

Hy g?i ngay 0902 994 689 - Thi Ph M? H?ng ?? ???c t? v?n t?n tnh v trung th?c.

S?n ph?m cng lo?i

Tm ki?m nhanh

Bn bi?t th?